Από τα 6 αυγά έχουν εκκολαφθεί τα 2 και έχουν πεθάνει απο ασιτία!
Τι κάνω με τα υπόλοιπα?