Αλλαγή Γλώσσας.


Πηγαίνετε στο κάτω μέρος της σελίδας στην οποία βρίσκεστε. Στο αριστερό μέρος θα συναντήσετε ένα κουτάκι. Εάν αυτό λέει Αγγλικά/Ελληνικά και θέλετε να το αλλάξετε στην αντίστοιχη γλώσσα, τότε πατήστε το βελάκι. Έπειτα, θα διαλέξετε την γλώσσα στην οποία θα θέλατε να εμφανίζετε το Forum.

Εξήγηση με φωτογραφίες :

Πηγαίνετε κάτω.Πατήστε σε αυτό το κουτάκι.Και επιλέξτε Αγγλικά/Ελληνικά, ανάλογα με την γλώσσα που θέλετε.
Αλλαγή Email και Κωδικού Πρόσβασης.

Για να επιτευχθεί η αλλαγή του Email σας, όπως και του Κωδικού Πρόσβασης ( Edit Email & Passwords ) θα πρέπει να πάτε στις Ρυθμίσεις ( Settings ) και έπειτα να κατεβείτε τέρμα κάτω στην σελίδα. Επιλέξτε Επεξεργασία Email & Κωδικού. Μετά κάντε τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Εξήγηση με εικόνες :

Πάτε Settings / ΡυθμίσειςΠάτα Edit Email & Password / Επεξεργασία Email & Κωδικού.Ανανέωσε τα στοιχεία σου και πάτα Αποθήκευση Αλλαγών.