Ναι, τη βρίσκεις σε pet shop ή διαδικτυακά.
Tabernil A-D3-E
Οι φωτογραφίες σου δεν εμφανίζονται. Θα σου στείλω προσωπικό μήνυμα με το email μου
να τις στείλεις εκεί και θα τις ανεβάσω εγώ πρώτη ευκαιρία.