Σιγά - σιγά τελειώνει τη πτερόρροια και αρχίσαμε να κελαηδάμε δειλά - δειλά.