Έχω έναν κοκκινολαίμη επισκέπτη και δεν μπορώ να καταλάβω το φύλο του.
Πέρα από το προφανές κελάηδισμα, υπάρχει άλλος τρόπος πχ. χρώμα και έκταση του για να μπορέσω να τον διαχωρίσω;
Εάν υπάρχει παρόμοιο θέμα, παρακαλώ να συγχωνευτεί.