Οι παρακάτω συνταγές αυτοτροφής έχουν δημιουργηθεί από χομπίστες εκτροφείς και είναι βασισμένες στη δική τους προσωπική έρευνα σχετικά με τα συστατικά αυτών και το αποτέλεσμα που είχαν στην εκτροφή τους και δεν φέρουν αναλυτικό διατροφικό πίνακα.

Η αποδοχή τους απο τα πτήνα δεν αποδεικνύει την διατροφική τους αξία και δεν προσφέρουν εγγυημένα εκτροφικά αποτελέσματα.