Και εγώ το χρησιμοποιώ. Εδώ η παρουσίαση του σχετικού θέματος που είχα κάνει

Ενεργός άνθρακας και γκριτ μόνιμα στο κλουβί