Όσο δεν υπάρχουν αυγά, μπορείς να συνεχίσεις να τους δίνεις υλικό για να τη φτιάξουν. Όταν γεννηθεί το πρώτο αυγό θα σταματήσεις γιατί μπορεί να το καλύψουν με υλικό και να μην μπορεί να κλωσσηθεί σωστά.