Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα μέλη του forum για τις εξής αλλαγές στον τρόπο εμφάνισης ορισμένων ενοτήτων στους μη εγγεγραμμένους χρήστες της πλατφόρμας:

1) Η υποενότητα "Θέλουμε να σας γνωρίσουμε" είναι πλέον ανοιχτή και για τα μη-μέλη του forum, μπορούν δηλαδή να δουν κανονικά τους τίτλους, καθώς και το περιεχόμενο των ποστ.

2) Η υποενότητα "Συστήστε μας τους φτερωτούς συντρόφους σας" και η ενότητα lounge cafe, στις οποίες υπάρχει πληθώρα φωτογραφιών, παραμένουν κλειστές με τη διαφορά ότι τα μη εγγεγραμμένα μέλη, μπορούν να δουν μόνο τους τίτλους των θεμάτων, αλλά θα πρέπει να κάνουν εγγραφή για να δουν το περιεχόμενο αυτών.