Κρίμα.Πολλές περιπτώσεις φέτος που δεν θεραπεύονται με κανένα φάρμακο.