Δημήτρη, βάλε χώρισμα στα πουλιά για 2-3 μέρες να μην βλέπονται... Είναι δοκιμασμένη μέθοδος για να ζευγαρώσουν μετά...

Σήμερα έβγαλα το χώρισμα στο ζευγαράκι που μου είχε δώσει ένσπορα αυγά και ...το έκαναν μπροστά μου στο μισό μέτρο