Ανάκτηση Κωδικού1o βήμα:

Προσπαθούμε να θυμηθούμετο όνομα χρήστη ή και τον κωδικό του λογαριασμού μας. Παρέχεται η δυνατότητα πέντε (5) προσπαθειών.
(Η πλατφόρμα συμπλήρωσης των στοιχείων αφού έχει ήδη πραγματοποιηθεί μία αποτυχημένη προσπάθεια.)2ο βήμα:

Αφού εξαντληθούν οι πέντε (5) αυτές προσπάθειες εμφανίζεται στην οθόνη το εξής μήνυμα:

(Κάνουμε κλικ στη λέξη που περικλείεται στο κόκκινο πλαίσιο.)


3ο βήμα:

Εκτελώντας τις οδηγίες του δεύτερου βήματος εμφανίζεται μία νέα πλατφόρμα. Εκεί, συμπληρώνεται το email και ταυτόχρονα πρέπει να απαντηθεί μία πολύ απλή ερώτηση για λόγους ασφαλείας. Έπειτα επιλέγουμε το κουμπί που περικλείεται εντός του κόκκινου πλαισίου.

Έπειτα εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης και έπειτα πραγματοποιείται ανακατεύθυνση στην αρχική σελίδα του forum.

4ο βήμα:

Συνδεόμαστε στο email μας στο οποίο έχει έρθει ένα αυτόματο μήνυμα και κάνουμε κλικ στον πρώτο σύνδεσμο που εμφανίζεται στο μήνυμα αυτό.5ο βήμα:

Έπειτα εμφανίζεται στην οθόνη αυτό το μήνυμα.


6οβήμα:


Ελέγχουμε το νέο κωδικό και τον αντιγράφουμε.
7ο βήμα:

Έπειτα πηγαίνουμε στο forum και συνδεόμαστε με τον καινούργιο κωδικό. Ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται εδώ αλλάζουμε τον κωδικό με αυτόν που εμείς επιθυμούμε.