Πολύ καλό και κατατοπιστικό το άρθρο ευχαριστούμε πολύ!