Σήμερα κάθεται
το κίτρινο στην φωλιά!
Μάλλον θυληκό τελικά