Θα κάνεις όσο πιο γρήγορα μπορείς.Δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά.Γρήγορες και απαλές κινήσεις.