Καλωσορίσατε στο GreekBirdClub.
 • Γενετική & Μεταλλάξεις στους παπαγάλους Cockatiel

  Στο άρθρο αυτό θα εξηγήσουμε τον τρόπο με τον οποίο κληρονομούνται οι μεταλλάξεις στους παπαγάλους Cockatiel, καθώς και θα αναλύσουμε την κάθε μετάλλαξη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.


  Πριν απ’ όλα αυτά όμως, ας δούμε έναν πίνακα με μερικούς χρήσιμους ορισμούς γενετικής που θα χρησιμοποιηθούν πολύ συχνά παρακάτω:  Ορισμός
  Χρωμόσωμα Φέρει τα γονίδια χρώματος και άλλων χαρακτηριστικών. Ένα χρωμόσωμα μπορεί να φέρει εκατοντάδες γονίδια.
  Γονίδιο Το στοιχείο που καθορίζει τα κληρονομικά χαρακτηριστικά.
  Γονότυπος Το σύνολο των γονιδίων ενός οργανισμού.
  Φαινότυπος Το μέρος του γονότυπου που εκφράζεται εμφανισιακά.
  Μετάλλαξη Οποιαδήποτε μεταβολή μπορεί να συμβεί στο γενετικό υλικό.
  Κυρίαρχο ή Επικρατές Το χαρακτηριστικό που υπερκαλύπτει όλα τα υπόλοιπα. Εκφράζεται ακόμα και αν βρίσκεται σε ένα αντίγραφο.
  Υπολειπόμενο Καλύπτεται από Κυρίαρχα ή φυσιολογικά χαρακτηριστικά. Χρειάζονται 2 αντίγραφά του για να εκφραστεί.
  Φυλοσύνδετο Βρίσκονται στην φυλοσύνδετη περιοχή του Χ χρωμοσώματος.
  Φορέας Όταν το γονίδιο υπάρχει στο γονότυπο, αλλά καλύπτεται από ένα κυρίαρχο γονίδιο και δεν εκφράζεται φαινοτυπικά.


  Γενετική στα πουλιά

  Πριν μιλήσουμε για τις μεταλλάξεις είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως τα χρωμοσώματα στα πτηνά και στον άνθρωπο δε λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Για την ακρίβεια λειτουργούν με τον ακριβώς αντίθετο. Ενώ στον άνθρωπο, οι γυναίκες είναι ομοζυγώτες (δηλαδή φέρουν 2 αντίγραφα του ίδιου φυλετικού χρωμοσώματος - ΧΧ) και οι άντρες είναι ετεροζυγώτες (ΧΥ), στα πτηνά, τα θηλυκά είναι ετερόζυγα και τα αρσενικά ομόζυγα.
  Έτσι ενώ στον άνθρωπο το φύλο καθορίζεται από τον πατέρα, στα πτηνά το φύλο καθορίζεται από την μητέρα.

  Τι είναι οι μεταλλάξεις?

  Μετάλλαξη είναι μία αλλαγή σε ένα κομμάτι του γενετικού υλικού. Κάποιες από αυτές έχουν μικρή ή και καθόλου επίδραση στο ζωντανό οργανισμού του οποίου τα γονίδια διαφοροποιούν, ενώ άλλες μπορούν να προκαλέσουν δραματικές αλλαγές ή ακόμα και να αποβούν μοιραίες.

  Οι μεταλλάξεις με τις οποίες θα ασχοληθούμε εδώ και αφορούν τους εκτροφείς κοκατίλ, είναι αβλαβής και επηρεάζουν μόνο τα χρώματα του φτερώματος των πουλιών. Αυτές οι παραλλαγές χρώματος συμβαίνουν επειδή οι μεταλλάξεις επηρεάζουν τα επίπεδα της μελανίνης(που ευθύνεται για τα καφέ, μπλε και γκρι χρώματα) και του λιποχρώματος (που παράγει τα κίτρινα και τα κόκκινα χρώματα) στα φτερά του πουλιού.

  Το χρώμα στα Cockatiels

  Προέρχεται από δύο χρωστικές ουσίες:

  • Μελανίνη – Παρέχει το γκρι χρώμα στα πούπουλα. Επίσης είναι παρούσα στα μάτια, το ράμφος και τα πόδια. Κάποια κοκατίλ μπορεί να έχουν σκουρότερα ράμφη και πόδια από άλλα. Η μετάλλαξη Lutino οφείλεται σε πλήρη έλλειψη μελανίνης. Η μελανίνη είναι «δυνατότερη» σαν χρώμα και υπερκαλύπτει το λιπόχρωμα, όταν είναι και τα δύο παρόντα.
  • Λιπόχρωμα – Σε αυτό οφείλεται το κίτρινο χρώμα στο πρόσωπο και την ουρά καθώς και το πορτοκαλί στα μάγουλα. Όσο τα αρσενικά μεγαλώνουν τα σημεία με μελανίνη στο πρόσωπο ασθενούν και έτσι επιτρέπουν στο λιπόχρωμα να γίνει εμφανές, ενώ το αντίθετο συμβαίνει στην ουρά, η οποία χάνει τις κίτρινες μπάρες της και αποκτά συμπαγές γκρι χρώμα. Στα Whiteface cockatiel λείπει το λιπόχρωμα και έτσι το κίτρινο και το πορτοκαλί χρώμα αντικαθίστανται από το λευκό.


  Πώς κληρονομούνται οι μεταλλάξεις?


  Τα γονίδια εμφανίζονται σε ζευγάρια, τα οποία έχουν συντεθεί με ένα γονίδιο από κάθε γονιό. Μία μετάλλαξη μπορεί να επηρεάζει το ένα αντίγραφο του γονιδίου, είτε και τα δύο, είτε κανένα από τα δύο. Οι διαφορετικοί συνδυασμοί γονιδίων είναι αυτοί που επηρεάζουν την μετάλλαξη στο πουλί, η οποία μπορεί να είναι επικρατής/κυρίαρχη (dominant), υπολειπόμενη (recessive) ή φυλοσύνδετη (sex-linked).

  Η κυρίαρχη μετάλλαξη χρειάζεται να είναι παρούσα μόνο σε ένα αντίγραφο ενός γονιδίου για να αλλάξει την εμφάνιση ενός πουλιού, συνεπώς μόνο ένας από τους γονείς είναι αρκετό να φέρει τη μετάλλαξη για να την κληρονομήσει στους νεοσσούς. Το Normal Grey (το οποίο δεν θεωρείται μετάλλαξη, αλλά είναι ο άγριος ​​χρωματισμός του cockatiel) είναι επικρατές σε σχέση με όλες τις υπολειπόμενες και φυλοσύνδετες μεταλλάξεις. Οι δύο πραγματικές κυρίαρχες μεταλλάξεις είναι το Dominant Silver και το Dominant Yellowcheek. Ένα πουλί με ένα μόνο κυρίαρχο silver γονίδιο θα φαίνεται silver και ονομάζεται μονού παράγοντα. Ένα cockatiel με δύο αντίγραφα του γονιδίου ονομάζεται διπλού παράγοντα. Στις δύο αυτές μορφές υπάρχουν οπτικές διαφορές. Ένα διπλού παράγοντα πουλί είναι πολύ πιο ανοιχτόχρωμο από ένα μόνο παράγοντα (ας πούμε πως με το διπλό παράγοντα έχει κληρονομήσει μια διπλή δόση μείωσης της μελανίνης). Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο κληρονομείται και το Υellowcheek, αλλά τα πουλιά με μονό και διπλό παράγοντα πουλιά δεν διαφοροποιούνται οπτικά.
  Ένα πουλί δε μπορεί να είναι φορέας μίας επικρατούσας μετάλλαξης. Είτε θα την φέρει (και φαινοτυπικά) είτε όχι.
  Ένα μονού παράγοντα πουλί έχει ένα Χ χρωμόσωμα που φέρει τη μετάλλαξη, ενώ τα διπλού παράγοντα φέρουν δύο Χ χρωμοσώματα. Συνεπώς μόνο τα αρσενικά μπορούν να είναι διπλού παράγοντα.

  Η υπολειπόμενη μετάλλαξη πρέπει να επηρεάζει και τα δύο αντίγραφα ενός γονιδίου, ώστε να αλλάξει τον φαινότυπο του πουλιού. Ένα φαινοτυπικά whiteface cockatiel πρέπει να κληρονομήσει ένα αντίγραφο του «whiteface» γονιδίου από κάθε έναν από τους γονείς του. Ένα πουλί που διαθέτει μόνο ένα αντίγραφο του υπολειπόμενου γονιδίου ονομάζεται φορέας και θα περάσει τη μετάλλαξη κατά το ήμισυ στους απογόνους του. Οι περισσότεροι φορείς δεν παρουσιάζουν κανένα σημάδι της κρυφής μετάλλαξης, αν και τα cockatiels που είναι φορείς Pied (split-to Pied) θα έχουν συχνά λίγα κίτρινα φτερά στο σβέρκο τους.
  Για να αποκτήσετε ένα μωρό υπολειπόμενης μετάλλαξης θα πρέπει και οι δύο γονείς να έχουν τη μετάλλαξη είτε οπτικά είτε να είναι φορείς. Τα θηλυκά μπορούν να είναι φορείς μιας υπολειπόμενης μετάλλαξης, αλλά όχι μίας φυλοσύνδετης μετάλλαξης. Για παράδειγμα, για να παραχθούν απόγονοι Whiteface κάθε γονέας πρέπει τουλάχιστον να είναι φορέας Whiteface. Εάν ένας από τους γονείς δεν έχει καθόλου γονίδια Whiteface, το πολύ οι απόγονοι να είναι φορείς Whiteface αλλά κανένας δεν θα το φέρει οπτικά.

  Η φυλοσύνδετη μετάλλαξη είναι αυτή που φέρεται σε ένα από τα φυλετικά χρωμοσώματα και συγκεκριμένα στα Χ χρωμοσώματα μόνο. Εδώ θα πρέπει να θυμόμαστε αυτό που είπαμε στην αρχή του θέματος, ότι τα θηλυκά είναι ετερόζυγα και τα αρσενικά ομόζυγα.
  Αυτό σημαίνει πως τα θηλυκά μπορούν να έχουν μόνο ένα αντίγραφο μίας φυλοσύνδετης μετάλλαξης και συνεπώς τα θηλυκά δεν μπορούν να είναι φορείς μια τέτοιας μετάλλαξης. Αν δεν έχει στο φαινότυπο του μία τέτοια μετάλλαξη τότε δεν την έχει καθόλου.
  Αντιθέτως τα αρσενικά θα πρέπει να φέρουν τη μετάλλαξη και στα δύο Χ χρωμοσώματα για να είναι ορατή.
  Για να παραχθεί ένα θηλυκό, ο αρσενικός γονέας πρέπει να είναι τουλάχιστον φορέας της μετάλλαξης. Για να παραχθεί
  ένα αρσενικό, ο αρσενικός γονέας πρέπει να είναι τουλάχιστον φορέας της μετάλλαξης και η μητέρα πρέπει να φέρει φαινοτυπικά (και συνεπώς γονοτυπικά) τη μετάλλαξη. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να γνωρίζουμε τι μεταλλάξεις μπορεί να φέρει ένα αρσενικό, εκτός αν ξέρουμε τους γονείς του.

  Τι απογόνους θα έχω?

  Στον παρακάτω πίνακα θα δούμε μερικούς απλούς συνδυασμούς για να κατανοήσουμε στην πράξη τι αποτελέσματα θα μας δώσει η αναπαραγωγή ενός ζευγαριού.


  Ζευγάρι Απόγονοι
  Normal Grey Αρσενικό x Normal Grey Θηλυκό 100% Normal Grey
  Φυλοσύνδετο Αρσενικό x Φυλοσύνδετο Θηλυκό 100% Φυλοσύνδετοι απόγονοι
  Φυλοσύνδετο Αρσενικό x Normal Grey Θηλυκό 50% Normal Grey Αρσενικό που είναι φορείς της μετάλλαξης, 50% Φυλοσύνδετα Θηλυκά.
  Φυλοσύνδετο Θηλυκό x Normal Grey Αρσενικό 50% Normal Grey Αρσενικό που είναι φορείς της μετάλλαξης, 50% Normal Grey Θηλυκά.
  Υπολειπόμενο x Υπολειπόμενο
  (το φύλο δεν έχει σημασία)
  100% Υπολειπόμενοι απόγονοι
  Υπολειπόμενο x Normal Grey 100% φορείς της μετάλλαξης


  Για όποιον θέλει να δει αναλυτικότερα παραδείγματα, εδώ
  μπορείτε να βρείτε πάρα πολλά.


  Κυρίαρχες μεταλλάξεις (Dominant Mutations)


  Normal Grey

  Αυτός είναι ο χρωματισμός με τον οποίο απαντώνται τα άγρια κοκατίλ στην Αυστραλία και από αυτόν έχουν προέλθει όλες οι μεταλλάξεις. Το αρσενικό έχει σκούρο γκρι χρωματισμό σε όλο του το σώμα, εκτός από τη λευκή μπάρα στις φτερούγες, το κίτρινο πρόσωπο και τα έντονα πορτοκαλί του μάγουλα. Τα νεαρά Normal Grey μοιάζουν ακριβώς όπως και τα ενήλικα θηλυκά της μετάλλαξης. Γκρι πρόσωπο με αχνά πορτοκαλί μάγουλα και κίτρινες οριζόντιες μπάρες στο εσωτερικό της ουράς.

  *Αν το κοκατίλ σας ενώ είναι φυσικού χρωματισμού έχει μερικά κίτρινα ή λευκά πούπουλα στο σβέρκο του, αυτό σημαίνει πως είναι φορέας της υπολειπόμενης μετάλλαξης Pied (split-to Pied).
  Dominant Silver

  Είναι μία σχετικά περίπλοκη μετάλλαξη. Για την ακρίβεια υπάρχουν δύο τύποι silver, ο κυρίαρχος και ο υπολειπόμενος, ενώ τα κυρίαρχα μπορούν να είναι μονού και διπλού παράγοντα.
  Το Dominant Silver είναι η μετάλλαξη που είναι κυρίαρχη σε σχέση με τις υπόλοιπες για να παραχθεί η ασημένια ή απαλή γκρι απόχρωση.
  Η κύρια διαφορά μεταξύ του Dominant και του Recessive Silver είναι πως το πρώτο έχει σκούρα μάτια, σε αντίθεση με τα κόκκινα στο δεύτερο. Τα πουλιά μπορούν να φέρουν το κυρίαρχο γονίδιο σε ένα ή και στα δύο χρωμοσώματα, με το χρωματισμό να είναι πιο έντονος silver (δηλαδή απαλότερο γκρι) στην περίπτωση του διπλού παράγοντα. Όταν το κυρίαρχο silver γονίδιο είναι μονού παράγοντα τότε το αποτέλεσμα είναι πιο σκούρο γκρι χρώμα. Τόσο το κυρίαρχο όσο και το υπολειπόμενο silver έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τα φυσικού χρωματισμού κοκατίλ, όσον αφορά το διαχωρισμό του φύλου.


  Διπλού παράγοντα WF & NormalFace - Μονού παράγοντα


  Dominant Yellow Cheek

  Το κυρίαρχο Yellow Cheek είναι παρόμοιο με το φυλοσύνδετο Yellow Cheek εμφανισιακά. Πρόκειται για ένα πουλί με σχεδόν κίτρινα μάγουλα.
  Η μετάλλαξη μπορεί να είναι μονού και διπλού παράγοντα όπως στα Dominant Silver.


  Υπολειπόμενες Μεταλλάξεις (Recessive Mutations)


  Pied

  Είναι το αποτέλεσμα της αντικατάστασης των κλασσικών χρωμάτων από το κίτρινο ή το λευκό σε διάφορα ποσοστά. Τα Pied κρίνονται με βάση το βαθμό συμμετρίας και την καθαρότητα των σημαδιών. Ιδανικά, θα πρέπει το πουλί να έχει καθαρή μάσκα, χωρίς γκρι πούπουλα, καθαρή ουρά και φτερά πτήσης και τέλεια ισορροπία στα σημάδια του, με ποσοστά 75% Pied και 25% Μελανίνη (γκρι πούπουλα). Το Pied μέρος του φτερώματος μπορεί να ποικίλλει από κίτρινο ως λευκό. Η συγκεκριμένη μετάλλαξη έχει πιο πυκνό φτέρωμα από τα υπόλοιπα κοκατίλ.
  Υπάρχουν 3 κατηγορίες Pied:

  • Light Pied: στο οποίο το μεγαλύτερο μέρος του πουλιού θα είναι γκρι ή cinnamon αλλά με κάποιες περιοχές κίτρινες ή λευκές (αν πρόκειται για Whiteface Pied).
  • Heavy Pied: είναι κυρίως κίτρινο ή λευκό με γκρι ή cinnamon στο στήθος και την πλάτη.
  • Clear Pied: μοιάζει αρκετά με ένα Lutino αλλά έχει σκούρα μάτια και πόδια. Επίσης μπορεί να έχει ένα-δύο σκούρα πούπουλα στην πλάτη του.

  Πουλιά που έχουν pied φτέρωμα σε πολύ λίγα σημεία του σώματος τους (π.χ. στη φτερούγα, το λοφίο ή την ουρά) θεωρούνται φορείς Pied (split-to Pied) και όχι κανονικά Pied. Παρ’όλο λοιπόν που πρόκειται για μία υπολειπόμενη μετάλλαξη μπορούμε να καταλάβουμε πότε ένα πουλί είναι φορέας της.
  Το δεύτερο μοναδικό χαρακτηριστικό αυτής της μετάλλαξης είναι πως το γονίδιό της υπερκαλύπτει τον φυσικού χρωματισμού/φυλοσύνδετο χρωματισμό. Δηλαδή, ενώ ένα normal grey ενήλικο αρσενικό αποκτά έντονα χρώματα στο κεφάλι και το θηλυκό διατηρεί το μουντό του χρωματισμό, στα pied, η εμφάνιση ενός νεαρού πουλιού είναι αυτή που θα διατηρήσει για όλη του τη ζωή ως ενήλικας. Ανεξάρτητα από το αν έχει μουντό ή έντονα χρωματισμένο κεφάλι ή μάγουλα δεν έχει σημασία για το φύλο του. Ένα Pied Cockatiel με ανοιχτόχρωμο πρόσωπο δεν σημαίνει πως είναι αρσενικό, όπως και ένα με σκουρόχρωμο πρόσωπο δεν είναι απαραίτητα θηλυκό.
  Συμπερασματικά: οπτικά είναι αδύνατο να διακρίνουμε το φύλο ενός Pied cockatiel.  Light Pied - Heavy Pied - Clear Pied

  Whiteface

  Με γκρι χρώμα σαν το κάρβουνο και χωρίς τα πορτοκαλί μάγουλα και το κίτρινο πρόσωπο, το whiteface είναι ένα εντυπωσιακό κοκατίλ χωρίς καθόλου λιπόχρωμα. Τα ενήλικα αρσενικά έχουν κάτασπρο πρόσωπο. Μερικοί από τους ωραιότερους συνδυασμούς είναι τα Whiteface Pearl, Whiteface Cinnamon Pearl, Whiteface Pied and Whiteface Cinnamon Pied.
  Τα θηλυκά της μετάλλαξης διατηρούν το μουντό γκρι πρόσωπο, χωρίς τα μάγουλα, καθώς και τις μπάρες στην ουρά.
  Εξ’ αιτίας της μετάλλαξης, ακόμα και οι νεοσσοί whiteface γεννιούνται με λευκό χνούδι, σε αντίθεση με το κίτρινο χνούδι που έχουν όλοι οι νεοσσοί κοκατίλ όλων των υπόλοιπων μεταλλάξεων. Έτσι από την πρώτη μέρα της ζωής του, μπορούμε να γνωρίζουμε αν ένα πουλάκι είναι whiteface!
  Fallow

  Με καφετί απόχρωση, παρόμοια με του cinnamon cockatiel, αλλά περισσότερο κιτρινωπό και με κόκκινα μάτια εξαιτίας της λιγότερης μελανίνης. Επίσης στη μετάλλαξη αυτή παρατηρούμε ροδαλά πόδια και ράμφος.
  Είναι δύσκολο να ξεχωρίσουμε ένα cinnamon από ένα fallow κοκατίλ, εκτός αν τα έχουμε δίπλα δίπλα για να τα συγκρίνουμε καθώς ακόμα και τα κόκκινα μάτια στα fallow δεν είναι τόσο έντονα και ίσως δεν τα παρατηρήσουμε από την αρχή.
  Αυτός είναι και ο λόγος που αν και η μετάλλαξη αυτή είναι σχετικά κοινή, συνήθως τα πουλιά αυτά περνιούνται για cinnamon, μέχρι κάποιος να παρατηρήσει την κοκκινη ίριδα στα μάτια τους, πιθανόν μέσα από μια φωτογραφία που έχει τραβηχτεί με φλας.


  Pastel

  Το pastel είναι μία μετάλλαξη κατά την οποία τα κοκατίλ μοιάζουν ακριβώς όπως τα φυσικού χρωματισμού, αλλά οι αποχρώσεις του κίτρινου, του πορτοκαλί, του γκρι και του καφέ είναι απαλότερες. Εξ’ου και η ονομασία παστέλ. Η κύρια διαφορά με τα φυσικού χρωματισμού πουλιά είναι το πορτοκαλί μάγουλο που εδώ αποκτά μία κιτρινωπή απόχρωση. Η μετάλλαξη αυτή είναι σχετικά σπάνια.  Emerald/Olive

  Αυτή η μετάλλαξη είναι δύσκολο να περιγραφεί και καλύτερα μπορούμε να την κατανοήσουμε όταν τη δούμε. Οι όροι Emerald(σμαραγδί) και Olive(πράσινο της ελιάς) είναι λίγο παραπλανητικοί καθώς τα κοκατίλ δεν φέρουν πράσινη χρωστική στο φτέρωμά τους και συνεπώς δεν μπορούν πραγματικά να φαίνονται πράσινα. Ο συνδυασμός του γκρι με το κίτρινο και τον κατάλληλο φωτισμό μπορούν να κάνουν τα πουλιά αυτά να δείχνουν κάποιες φορές πράσινα.
  Πρόκειται για μία σπάνια μετάλλαξη που συναντάται συνήθως σε μεγάλα εκτροφεία ή σε εκθεσιακά πουλιά. Υπάρχουν διάφορες αποχρώσεις της μετάλλαξης, από πιο απαλό ως πιο σκούρο πράσινο χρώμα.


  Recessive Silver

  Πρόκειται για μία πιο απαλή ή ασημίζουσα έκδοση του normal grey. Τα Silver έχουν κόκκινα μάτια, ροζ ράμφος και ροζ πόδια. Τα ενήλικα αρσενικά έχουν συνήθως σκούρο κίτρινο πρόσωπο και έντονα πορτοκαλί μάγουλα. Τα θηλυκά διατηρούν το χρωματισμό που είχαν από μικρά.
  Φυλοσύνδετες Μεταλλάξεις (Sex-Linked Mutations)


  Lutino

  Το Lutino είναι ένα λευκό πουλί με πορτοκαλί μάγουλα, λίγο κίτρινο, ροζ πόδια και κόκκινα μάτια. Η ποσότητα και η ένταση του κίτρινου χρώματος διαφέρει από πουλί σε πουλί.
  Κάποιες φορές τα πουλιά αυτής της μετάλλαξης έχουν ένα κομμάτι γυμνό από πούπουλα πίσω από το λοφίο τους, το οποίο προέκυψε κατά τη διάρκεια της εξέλιξης για τη δημιουργία της μετάλλαξης αυτής. Το ιδανικό Lutino δεν πρέπει να έχει καθόλου καράφλα.
  Ο διαχωρισμός φύλου είναι αρκετά δύσκολος. Και στα δύο φύλα έχουμε έντονα πορτοκαλί μάγουλα σε αντίθεση με όλες τις άλλες μεταλλάξεις. Τα θηλυκά έχουν συνήθως τις μπάρες στην ουρά και τις βούλες στο εσωτερικό της φτερούγας αλλά για να τις διακρίνουμε απαιτείται έντονος φωτισμός. Ένας συνδυασμός που υπάρχει συχνά είναι τα Lutino Pearl θηλυκά που φέρουν πέρλες στις φτερούγες και την πλάτη.
  Το χρώμα μπορεί να ποικίλλει από εντελώς λευκό ως εντελώς κίτρινο. Κάποια λουτίνο έχουν έντονα κόκκινα μάτια, αν και στα περισσότερα κατά την ενηλικίωση το χρώμα γίνεται το τυπικό καφέ.
  Από πολλούς εκτροφείς δεν προτείνεται η μίξη λουτίνο με cinnamon καθώς παράγει ένα «βρώμικο» λουτίνο πουλί. Οι ιδανικοί συνδυασμοί είναι να ζευγαρωθεί με ένα pied ή ένα pearl cockatiel.  Cinnamon

  Έχει πάρει το όνομα του από την κανελί απόχρωση στο φτέρωμα που μπορεί να περιγραφεί και ως καφέ-γκρι ή σαν το χρώμα του κακάο. Δε θα πρέπει να έχει καθόλου γκρι και το τα υπόλοιπα φτερά θα έχουν μία νότα κίτρινου χρώματος.
  Στην μετάλλαξη αυτή τα κοκατίλ έχουν λιγότερη μελανίνη και γι’αυτό απαλύνεται ο γκρι χρωματισμός.
  Τα θηλυκά της μετάλλαξης ίσως έχουν περισσότερο κίτρινο στο πρόσωπο από ότι τα θηλυκά φυσικού χρωματισμού. Τα αρσενικά αποκτούν έντονα κίτρινο πρόσωπο(μάσκα) και πορτοκαλί μάγουλα μετά την πρώτη τους πτερόρροια.
  Είναι μία από τις μεταλλάξεις που εμφανίζεται πολύ συχνά.  Cinnamon Pied


  Pearl

  Άλλη μία συχνή μετάλλαξη, όπου κάθε πούπουλο φέρει κίτρινες ή λευκές (όταν πρόκειται για whiteface) βούλες επάνω του, δημιουργώντας ένα εφέ που θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε με τη δαντέλα. Ποικίλει από απαλές ως έντονες πέρλες. Σε κάποια πουλιά υπάρχει μόνο στην πλάτη και τις φτερούγες ενώ σε άλλα μπορεί να καλύπτει όλο το σώμα.
  Ένα μοναδικό χαρακτηριστικό της μετάλλαξης είναι πως η πλειοψηφία των αρσενικών θα χάσουν τις πέρλες τους μετά από μερικές πτερόρροιες, λόγω ορμονικών αλλαγών. Το ιδανικό αρσενικό πουλί θα διατηρήσει σε ένα βαθμό τις πέρλες του. Ακόμα όμως και να μην έχει πλέον πέρλες, θα κουβαλάει ακόμα το γονίδιο pearl.
  Τα θηλυκά καθώς ενηλικιώνονται αποκτούν κίτρινο πρόσωπο, ενώ το ιδανικό θα είναι να έχουν έντονες πέρλες στην πλάτη και τις φτερούγες αλλά να επεκτείνονται και στο στήθος τους.


  Θηλυκό - Ενήλικο Αρσενικό

  Yellow Cheek

  Είναι από τις νεότερες μεταλλάξεις και έχει το μοναδικό χαρακτηριστικό πως υπάρχει φυλοσύνδετη και κυρίαρχη (μονού και διπλού παράγοντα) μορφή της.
  Η διαφορά από τα φυσικού χρωματισμού κοκατίλ είναι πως έχουν κίτρινα αντί για πορτοκαλί μάγουλα. Στα κυρίαρχα Yellow Cheek το μάγουλο είναι λίγο πιο πορτοκαλί απ΄ότι στα φυλοσύνδετα.
  Είναι σημαντικό να μην διασταυρώνουμε κυρίαρχα με φυλοσύνδετα Yellow Cheek καθώς δεν μπορεί να καθοριστεί το είδος της μετάλλαξης που θα κληρονομήσουν οι απόγονοι. Επίσης δε συστήνεται η διασταύρωση Yellow Cheek με Whiteface κοκατίλ.  Platinum

  Πρόκειται για πουλί με απαλό γκρι φτέρωμα στην πλάτη, τα φτερά και την ουρά και υπόλευκο στήθος. Η ουρά και τα φτερά πτήσης είναι συνήθως σκουρότερα από τα υπόλοιπα σημεία του σώματος. Το εσωτερικό της ουράς στα ενήλικα αρσενικά έχει μία καφέ/σοκολατί απόχρωση, ενώ τα πόδια και το ράμφος είναι ανοιχτόχρωμα.  Αρσενικό - Θηλυκό
  *Albino

  Είναι σημαντικό να επισημάνουμε πως δεν υπάρχει αλμπίνο κοκατίλ (σαν μετάλλαξη που κληρονομείται από γονείς στους απογόνους).
  Τα ολόλευκα κοκατίλ, με κόκκινα μάτια, είναι στην πραγματικότητα συνδυασμός λουτίνο (που προκαλεί το ολόλευκο σώμα) και whiteface (που αφαιρεί κάθε χρώμα από το πρόσωπο και το κάνει να φαίνεται λευκό).

  This article was originally published in forum thread: Γενετική & Μεταλλάξεις στους παπαγάλους Cockatiel started by vicky_ath View original post
 • Επικαιρότητα

 • Μηνιαίο Αφιέρωμα

 • Κοίτα Να Μαθαίνεις