1. Το GreekBirdClub δεν είναι σύμφωνο με την πρακτική αιχμαλωσίας και παράνομης παρακράτησης άγριων πτηνών οποιουδήποτε είδους.

2. Δεν επιτρέπονται συζητήσεις που προωθούν την αιχμαλωσία άγριων ιθαγενών πτηνών. Ο δημιουργός θα τιμωρείται με προσωρινή ή οριστική αποπομπή από το forum.

3. Δεν επιτρέπεται η παροχή βοήθειας σε μέλη που αποδεδειγμένα συμμετέχουν στην αιχμαλώτιση ιθαγενών πτηνών. Η ομάδα διαχείρισης έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε προσωρινή ή οριστική αποπομπή από το forum,
του μέλους που λαμβάνει μέρος σε τέτοιες πρακτικές.

4. Κάθε μέλος που επιθυμεί βοήθεια σχετικά με τη φροντίδα και την αναπαραγωγή ιθαγενών, θα πρέπει να δημοσιεύει φωτογραφία που να είναι ορατό το δαχτυλίδι κλειστού τύπου του πτηνού. Εξαίρεση αποτελούν περιπτώσεις που το πτηνό δεν φέρει δαχτυλίδι αλλά έχει αποδεδειγμένα προέλθει από πραγματική εκτροφή ή βρίσκεται χρόνια στην αιχμαλωσία και δεν κρίνεται εφικτή η απελευθέρωση του.