1. Το GreekBirdClub καταδικάζει και απορρίπτει ως ιδέα και ως πρακτική την τακτική της αιχμαλωσίας άγριων πουλιών και την παράνομη παρακράτησή τους

2. Απαγορεύονται οι συζητήσεις που είναι σχετικές με την αιχμαλωσία αγρίων ιθαγενών πουλιών.

3. Απαγορεύεται η παροχή οποιασδήποτε βοήθειας σε μέλη τα οποία αποδεδειγμένα αιχμαλωτίζουν πουλιά γεννημένα στη φύση .

4. Για την ζήτηση πληροφοριών φροντίδας και αναπαραγωγής ιθαγενών , κάθε ιδιοκτήτης οφείλει στο πρώτο ποστ να δημοσιεύει φωτογραφία στην οποία θα φαίνεται καθαρά το δαχτυλίδι << κλειστου τύπου >> του πουλιού.Η διαχείριση διατηρεί το δικαίωμα της αποδοχής και περιπτώσεων πουλιών μη δαχτυλιδωμένων ,εφόσον η ίδια έχει άμεση γνώση της προέλευσης τους ,ως αποτέλεσμα πραγματικής εκτροφής

5. Επιτρέπεται η παροχή βοήθειας σε μέλη με πουλια γεννημένα στη φύση ,μόνο σε θέμα ασθένειας ,χωρίς επέκταση σε παροχή πληροφοριών που δεν έχουν άμεση σχέση με το θέμα .Δεν επιτρέπεται η παροχή βοήθειας στο ίδιο μέλος ,αν αιτηθεί ξανά βοήθεια για άλλη ασθένεια στο ίδιο ή άλλο πιασμένο πουλάκι

5. Η αποδοχή θεμάτων στην ενότητα της Αναπαραγωγής ιθαγενών εκτροφής ,θα υπάρχει και θα διατηρείται , μόνο αν συνοδεύεται απο οπτικά ντοκουμέντα από την στιγμή της γέννησης των αυγών ,της εκόλλαψή τους και την ανάπτυξης των νεοσσών ,που θα λαμβάνονται φυσικά απο τον εκτροφέα διακριτικά και χωρίς την σοβαρή ενόχληση των πουλιών

5. Κάθε νέο θέμα της ενότητας ...Για ό,τι δεν ταιριάζει παραπάνω

θα περνά απο έγκριση στο αρχικό του πόστ ,πριν γίνει ορατό στα μέλη


6. Η Ομάδα Διαχείρισης διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη δημοσίευση ποστ που παραβιάζει κάποιον απο τους παραπάνω κανόνες.

7. Η διακήρυξη απόψεων υπέρ της παράνομης σύλληψης ιθαγενών , αποτελεί επαρκή αιτία άμεσης αποπομπής απο το φόρουμ

8. Ο χειρισμός ενός θέματος είτε είναι εντός κανόνων ,είτε εκτός κανόνων ,είναι στην ευχέρεια της ομάδας διαχείρισης να γίνει με τον τρόπο που εκείνη θα επιλέξει .Πριν η ομάδα διαχείρισης επέμβει ,τα μέλη μπορούν να κάνουν μόνο απλή παράθεση των κανόνων και δεν πρέπει να διαπληκτίζονται με το μέλος που ίσως τους παραβαίνει


9. Η Ομάδα Διαχείρισης διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε περιορισμό δικαιωμάτων των μελών που αποδεδειγμένα αιχμαλωτίζουν πουλιά, που παραβιάζουν τους παραπάνω κανόνες ή αποδεδειγμένα οδηγούνται στην αγορά πιασμένων πουλιών και μετά της ενεργό συμμετοχή τους στο φόρουμ